1940 - 1945: Café de Waldhoorn in Otterlo

Voor de oorlog drijft de familie Grevers café de Waldhoorn in Otterlo. Jan, zijn zusje Geurtje en hun moeder hebben naast het café een kleine boerderij met wat varkens, koeien en kippen. Ook bedrijven ze op kleine schaal landbouw.

Als ons land bezet is, geven de Duitsers cafés opdracht hun voorraad sterke drank te vernietigen: ze kennen hun eigen soldaten... Jan krijgt dit natuurlijk ook te horen, maar vindt het eigenlijk wel zonde. Hij verbergt de voorraad jenever en cognac gedeeltelijk door de flessen in het kippenhok en de paardenstal te begraven. Een klein voorraadje verdwijnt in huis, in de bedstede.  Jan voorziet menige Otterloër in de oorlog ‘achterom’ heimelijk van een ‘flesje’ als er een feestje gevierd wordt. De verborgen schat in de bedstede wordt Jan nog bijna noodlottig.

Schnaps?
Een Duitse officier denkt tijdens een razzia in de woonkamer bij de bedstede drank te ruiken en roept verwonderd: “Schnaps?”. Jan verzekert de Duitser dat het absoluut geen schnaps kan zijn. Alle voorraad moest immers al bij het begin van de oorlog vernietigd worden? Hij maakt de Duitser wijs dat er in het hele huis een jeneverlucht hangt omdat klanten door de jaren heen weleens met hun borreltje morsen. Nietwaar? De Duister loopt snuivend door het hele huis en meent inderdaad dat hij overal een zweem van jeneverlucht ruikt. Jan maakt van de gelegenheid gebruik en ontvlucht via de deel, waar de koeien staan, de razzia. Hij vlucht binnendoor de tuin van de pastorie in. Daar blijft hij enige uren plat op zijn buik verscholen liggen, tot de kust weer veilig is en hij naar huis terug kan. Daar blijkt dat blijkt dat een fles jenever in de bedstede gebroken en leeggelopen is.

Biljarten
Tijdens de oorlogsjaren loopt de spanning in het café regelmatig op als naast Otterloërs ook Duitse soldaten weleens een potje willen biljarten. De Otterloërs lossen elkaar dan bij toerbeurt af aan het biljart en spelen zogenaamd een ingewikkeld, maar vooral langdurig spel. Als de Duitsers hierover klagen, wordt hen te verstaan gegeven dat ze maar beter naar de ‘Heimat’ kunnen ophoepelen om daar te gaan biljarten. Jan sust de partijen en het café blijft open tot er eind 1944 geen druppel bier meer te krijgen is. Jan beperkt zich nu tot de zorg voor de vijf koeien en boert verder op het land.

Heden: Café de Waldhoorn

De Waldhoorn in Otterlo ligt op een steenworp afstand van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Al ruim 200 jaar is De Waldhoorn een gastvrije boerderij. Wat begon als pleisterplaats voor doortrekkende reizigers ontwikkelde zich tot veelzijdige ontmoetingsplek voor liefhebbers van natuur en cultuur. Op het terras ontmoeten dagjesmensen elkaar in de ochtendzon voordat ze aan stevige wandeling of fietstocht beginnen. Of ze schuiven na een energieke dag aan in het restaurant.

Meer info

Locaties oorlogsherinneringen