September 1944: Rondom de schaapskooi tijdens de luchtlandingen

Het is 18 september 1944, half drie in de middag. In de gelagkamer van de Zuid-Ginkel zit Majoor Helle, commandant van het Amersfoortse SS-wachtbataljon, aan de tafel te doezelen. Zijn troepen hebben in de loop van de nacht de Ginkelse Heide veroverd. Zijn commandopost heeft hij van Hotel De Langenberg verplaatst naar café de Zuid-Ginkel. Er staan daar zware wapens opgesteld om de grote weg te controleren. Zo is de maandagmorgen verstreken en wachten de Duitse troepen op een nieuwe opdracht.​

Op hetzelfde moment wachten de Britse troepen in de bosrand op het droppen van de 4e Parachutistenbrigade, die al tegen tien uur in de morgen wordt verwacht. Maar grondmist op de Engelse vliegvelden heeft het opstijgen vertraagd.

Dan hoort een Duitse officier in de gelagkamer het gegons van vliegtuigen in de lucht. In eerste instantie denkt hij aan geallieerde bommenwerpers op weg naar Duitsland. Hij gaat naar het raam en ziet de ene golf vliegtuigen na de andere uit het zuidwesten komen aanvliegen. Even kijkt hij geboeid naar het imposante schouwspel, maar begrijpt dan goed wat er gebeurt. 

Er mag geen ogenblik verloren gaan. Duizenden gewapende parachutisten komen neer in de rug van de verbouwereerde mannen van Helle’s wachtbataljon. Het geven van bevelen is uitgesloten, iedereen moet maar zien hoe hij zich redt. Ruw stoot hij de slapende Helle tegen de arm. Die schrikt op, begrijpt de situatie en samen met zijn mannen snelt hij de achterdeur uit, vluchtend in de richting van de Hindekamp.

De enige die zijn hoofd koel houdt, is een oude veteraan van de Reichswehr. Snel draait hij zijn vuurmonden om en opent het vuur op de parachutisten. Vooral aan dit vuur zijn de verliezen te wijten, die de Engelsen bij het neerkomen lijden. De commandant van de brigade, brigadier Hackett, is ook vlakbij de schaapskooi geland. Hij heeft zich nog niet van zijn parachute ontdaan, als van alle kanten Helle’s mannen op hem afstormen en hem gevangen nemen. 

Locaties in de buurt

Locaties oorlogsherinneringen

Evenementen rondom militaire historie