De relatie tussen productie en consumptie

Kringlooplandbouw is de toekomst

In de afgelopen weken hebben jullie kennis kunnen maken met een diversiteit aan producten uit de regio. Onder anderen (geiten)zuivel en kaas, boter, eieren en kalfsvlees. We consumeren met zijn allen een behoorlijke hoeveelheid eieren, (geiten)melk en producten hiervan zoals yoghurt, karnemelk, kaas en boter. Waar komt dit vandaan, hoe leven de dieren die dit produceren en wat gebeurt er met de dieren wanneer ze deze producten niet meer produceren. Van veel producten weten we niet meer waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Weet u hoe uw eten geproduceerd wordt en wat het betekent om meer in kringloop te produceren en consumeren?

Wat eten en gebruiken we? 
Wij eten per persoon in Nederland jaarlijks ongeveer:

  • 220 eieren en 

  • 560 liter koeienmelk in de vorm van melk, yoghurt, karnemelk, boter en kaas van de koe.

  • 22 liter geitenmelk in de vorm van melk, yoghurt en kaas.

Wist dat voor 1 kg. Kaas 10 liter melk nodig is en dat voor een pakje boter (250 gr.) 5 liter melk nodig is?  En dat daarom bij de productie van 1 pakje boter 5 liter karnemelk ontstaat. 

Voor ongeveer iedere 300 eieren die we consumeren wordt 1 hen en 1 haan geboren.

Uit 50% van de bebroedde eieren worden hennetjes geboren en uit 50% worden haantjes geboren.

Per hoofd van de bevolking worden er ongeveer 220 eieren gegeten. Iedereen die eieren eet zou dus eigenlijk ongeveer per anderhalf jaar verantwoord een haantje en een soepkip kunnen eten.
Voor de 16.000 liter koemelk, die we jaarlijks met 14 personen consumeren wordt 1 koekalfje en 1 stierkalfjes geboren. Per jaar kunnen we als we melkproducten gebruiken, dus met 14 personen 1 kalf en eenvijfde koe eten.
Voor de 370 miljoen liter geitenmelk, die we In Nederland produceren worden er 100.000 geitenbokjes geboren per jaar. Deze leveren uiteindelijk 2 miljoen kilo vlees. Gemiddeld zouden we per persoon op 22 liter geitenzuivel of 2 kilo geitenkaas zou ook 1 bokburger, bokworstje of satehtje moeten eten. 

We worden vanzelf flexitariër wanneer we alleen de bijproducten van onze eigen ei- en (geietn)melkconsumptie eten zouden eten.

Het benutten van reststromen
Voor kringlooplandbouw is het benutten van reststromen één van de uitdagingen.
En daar zijn onze producenten volop mee bezig. Zo gebruiken Lankerenhof, Ecofields en Vanelly  reststromen bijv. uit de voedingsmiddelen industrie (afgekeurd bakgraan, en afgekeurde aardappelen) om hun dieren te voeden. Ook experimenteren ze met het telen van nieuwe gewassen (bijv. voederbieten) om als veevoer te gebruiken.
Ook geven ze waarde aan hun eigen reststromen.
Zo is de pasta gemaakt met afgekeurde eieren van Lankerenhof, is de gerapte kaas gemaakt van snijafval van Kaas á Rol van Vanelly.
Zo streeft Boer en Bok ernaar om de hele bok te benutten. Dus ook de huid om er leer van te maken.