Disclaimer

Stichting Ede Marketing (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74172301), hierna te noemen: "Ede Marketing", verleent u hierbij toegang tot bezoek-ede.nl, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ede Marketing en derden zijn aangeleverd. 

Ede Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Ede Marketing geen zeggenschap heeft. Ede Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Ede Marketing de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Ede Marketing en haar licentiegevers.
 

FOTOGRAFIE EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. Ede Marketing baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website, op social media en in nieuwsbrieven worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil Ede Marketing namelijk informatie delen over de gemeente Ede / de regio. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Al het beeldmateriaal is vastgelegd door professionele fotografen. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via info@ede-marketing.nl.


SOCIAL MEDIA
Op evenementen die door Ede Marketing worden (mede)georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt. Die foto’s kunnen vervolgens op social media worden gedeeld. Ede Marketing heeft een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van deze foto’s. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via info@ede-marketing.nl.