Resultaten enquête

Tijdens deze eerste 40-Dagen periode deden 55 gezinnen (113 personen) mee, waarvan 8 gezinnen voor de vegetarische box kozen. Van de deelnemende gezinnen was de helft een tweepersoonshuishouden. Om van deze eerste periode en de ervaringen van de deelnemers te kunnen leren hebben we een enquête uitgezet. 32 Mensen hebben deze ingevuld, waarvoor dank!

Volgende week bespreken we de enquêteresultaten met de klankbordgroep consumenten. We nemen hun mening en ervaringen mee om het vervolg verder te ontwikkelen en zo goed mogelijk op de wensen van de consumenten aan te laten sluiten.

Waarom doen mensen mee?

De belangrijkste redenen om mee te doen waren: je weet waar de producten vandaan komen, het is duurzamer en de boer krijgt een eerlijke prijs. Verder werden smaak en versheid van de producten en het contact met de producent genoemd. 

Deelname aan een vervolg

Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan mee te willen doen aan een vervolg in de vorm van een wekelijkse levering, soms afhankelijk van de vorm waarin dit gaat plaatsvinden. Al deze mensen willen zich inzetten als vrijwilliger. De andere helft vindt het concept nog niet echt handig voor tweeverdieners. Afhalen en het bereiden van de gerechten kosten veel tijd. Anderen voelen zich te veel gebonden en willen meer zelf willen bepalen wat ze kopen.

Samenstelling van de box

De deelnemers vonden de samenstelling van de box gevarieerd, vers, en veelal voldoende. Voor veel deelnemers waren de basisproducten (o.a. zuivel en brood) teveel of juist te weinig of vielen niet in de smaak. De meeste deelnemers willen meer kunnen kiezen in hoeveelheden en soort basisproducten. 

Voor het vervolg hebben de meesten de voorkeur voor een abonnementsysteem met vrije productkeuze en een minimum bestelbedrag, (beperkte) pauze-mogelijkheden, of voor een systeem met een vastgestelde warme maaltijdbox (bijv. flex, vegetarisch, of bio niet-bio/gemengd) met bijbestellen van losse producten.

Prijs van de box

De meeste deelnemers vinden de prijs van de box prima of goed te doen. Enkelen vinden de box te duur voor wat je krijgt. De helft vindt de box bij permanente wekelijkse levering te duur worden. 

Afhalen of bezorgen?

Het merendeel van de deelnemers vond het afhalen bij steeds een andere producent, ondanks Corona, een leuke manier om de bedrijven te leren kennen. Voor het vervolg geeft de overgrote meerderheid aan voorkeur te hebben voor het afhalen van de boxen en dan liefst bij een producent op een vaste locatie, of locatie naar keuze op een afstand van 5-10 km van het woonadres.

Informatievoorziening

Over het algemeen vonden de deelnemers de informatievoorziening prima. Wat beter kon was de informatie over de herkomst van de producten, met name van de groenten. Verder willen de deelnemers graag enkele dagen van tevoren informatie over de hoeveelheden van alle ingrediënten in de box, zodat daar de andere boodschappen op aangepast kunnen worden.

Overige aandachtspunten

Het portioneren van de eenpersoonsboxen is een aandachtpunt. Verder vragen enkele deelnemers om milieuvriendelijke (retour)verpakkingen.