1906 - 2010: Garnizoen Ede

Foto: Militairen met hun paarden bij de stallen. Bron: Platform Militaire Historie Ede

Op 1 mei 1906 zijn de manschappen van twee infanteriebataljons van het 11e Regiment Infanterie de eerste bewoners van het Garnizoen Ede. Dit zijn ongeveer 1.400 militairen. Zij betrekken de infanteriekazernes die vanaf 1934 de Maurits- en de Johan Willem Frisokazerne worden genoemd.

Daarna krijgen ook de veldartillerie en de cavalerie hun eigen kazernes in Ede. Deze dragen vanaf 1934 de naam Van Essen- en de Arthur Koolkazerne. Op de Van Essenkazerne worden in 1908 de staf en twee batterijen (+/- 350 man) van het 4e Regiment Veldartillerie gelegerd. Op de Arthur Koolkazerne twee eskadrons (+/- 300 man) van het 1e Regiment Huzaren.

Voor de artillerie en cavalerie worden paardenstallen gebouwd. Er is plaats voor ruim 500 paarden en er wordt een hoefsmederij gebouwd waar vier hoefsmeden en een ‘zwaardveger’ (een geweermaker) werken.
Op het uitgestrekte kazerneterrein verrijzen ook keuken-, kantine- en stafgebouwen, kanonnen-, voertuig- en rijloodsen (manege), open rijbanen, voorraadmagazijnen voor haver, hooi, stro en turf, een ziekenstal, munitiemagazijnen, een gymnastiek- en schermgebouw, privaatgebouwtjes (toiletten), mestbakken en twee woningen.

In 1936 wordt de P.L. Bergansiuskazerne opgeleverd als lesgebouw en legering voor de School Reserve Officieren Bereden Artillerie. Tenslotte worden tussen 1938 en 1940 nog de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne gebouwd voor respectievelijk een Regiment Infanterie (2.500 man) en een Regiment Motor Artillerie (650 man). 

De kazernes zijn een paar dagen overvol tijdens de mobilisatie op 29 augustus 1939. Maar als de militairen naar hun oorlogsopstellingen vertrokken zijn, staan de kazernes leeg. Gedurende de bezetting van 1940 tot 1945 worden de kazernes door Duitse eenheden gebruikt.

Na de oorlog worden de paarden vervangen door allerlei voertuigen en tanks. Ede is nog lange tijd een bekende garnizoensplaats. Aanvankelijk vinden hier opleidingen plaats voor militairen die naar Nederlands-Indië zullen worden uitgezonden.
Later vestigen zich in Ede allerlei militaire onderdelen, zoals de artillerie, luchtdoelartillerie, geneeskundige troepen, verbindingstroepen en militaire inlichtingendienst. Ook wordt in Ede op 4 augustus 1966 de Vereniging Voor Dienstplichtig Militairen (VVDM) opgericht. Een unieke gebeurtenis, dit was in geen enkel land toegestaan!

Sinds 2010 zijn de kazernes niet meer van Defensie. Het terrein wordt nu gebruikt door bewoners en ondernemers. 

Wil je dit verhaal beleven op zijn oorspronkelijke locatie? Bezoek dan het informatiepaneel in het groen langs de Verbindelaarsweg, tegenover Joris Brood, Schuin tegenover De Smederij (Verbinderlaarsweg 100)

Heden: Platform Militaire Historie

Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel de rijke, militaire historie van Ede te documenteren en toegankelijk te houden. Het biedt informatie, ondersteuning, gastlessen, excursies en tentoonstellingen. Het platform is binnen de gemeente Ede het aanspreekpunt voor alles wat de militaire historie van Ede betreft.

Meer info