EEN DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM BEGINT REGIONAAL

Kringlooplandbouw is de toekomst

Veel consumenten zien voedsel als vanzelfsprekends. Iets dat oneindig en goedkoop beschikbaar is. Voedselzekerheid is echter een kostbaar en waardevol gegeven. Tijdens de coronacrisis meer blijkt meer dan ooit dat de voedselvoorziening zeer kwetsbaar is door afhankelijkheden van in- en export naar het buitenland. Steeds meer mensen hebben moeite met het verplaatsen van voedsel en veevoer overgrote afstanden en de afhankelijkheden en kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt. Kringlooplandbouw en eten uit de streek dragen er aan bij om die kwetsbaarheid kleiner te maken. Veel mensen zien dat gelukkig in en kiezen nu om meer boodschappen direct bij de producent af te nemen. Wij stimuleren dat en beginnen met onze 40 Dagen Challenge!

Regio Foodvalley

In de Regio Foodvalley wordt hard gewerkt aan de voedselvoorziening van morgen. Gemeenten zetten in op een toekomstgerichte landbouw. Het herstellen van de verbinding tussen producent en consument is nodig om de vraag en het aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Het doel is meer afzet van regionaal geproduceerd eten en minder afhankelijkheid van import van veevoer en landbouwproducten voor de nationale voedselvoorziening.

Eten uit de korte keten

Het is belangrijk om meer producten af te zetten in de regio voor een eerlijke prijs voor de boer, distributeur en eventueel de verwerker. De boer krijgt meer voor zijn product en kan investeren in duurzame technieken. Om naar een duurzaam voedselsysteem te gaan moeten we toe naar een product van goede kwaliteit, waarin een marge zit om duurzaam te produceren, te transporteren en te verwerken, en dat betaalbaar is voor iedereen. Hierbij is het belangrijk dat producenten en consumenten een gedeelde verantwoordelijke nemen om toe te werken naar een duurzaam regionaal voedselsysteem.

Eerlijk eten uit de streek

INITIATIEF 40 DAGEN ETEN UIT DE STREEK

Initatiefnemers

De intiatiefnemers van het concept 40 Dagen Eten uit de Streek zijn IJsbrand Snoeij, Renze Holwerda, Marlies Knol en Jurrien Rossien. Daarnaast is er een kerngroep opgericht van consumenten, producenten, investeerders en leveranciers. Dit zijn:

  • Gert van Middendorp (Vanelly, duurzame melkveehouder en kaasmakerij met Landwinkel; deelnemer StreekproeVen en ProefLokaal), 

  • Marjanne Borren (Lankerenhof, biologisch pluimveebedrijf en lid Coöperatie Boerenhart; deelnemer StreekproeVen), 

  • Bart Boon (Ecofields, duurzame en biologische kalverhouderij en slagerij, lid Coöperatie Boerenhart.) 

  • Harry Rijken (consument)

  • Peter Verburgh (cateraar/kok)

  • Stichting Ede Marketing (ondersteuning van (online) marketing & communicatie

  • Rogier Spierenburg (Rabobank Gelderse Vallei),

  • Alfa Accountants

40 Dagen Eten uit de Streek Ede en Barneveld