Natuurgebied Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal verbindt de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum op natuurlijke wijze. Het unieke landschap van het Renkums Beekdal is ontstaan tijdens de laatste twee ijstijden. Door het schuivende ijs werd de stuwwal Ede-Wageningen gevormd. Aan het einde van de ijstijd begon het ijs te smelten wat resulteerde in smeltwaterstromen. Dit alles heeft geleid tot een interessant landschap met prachtige heuvels en dalen, beken en sprengen. Het gebied heeft een zeer rijke flora en fauna met meer dan 450 soorten planten waaronder 17 soorten die in Nederland zeldzaam of bedreigd zijn. Ook is het beekdal rijk aan vogels zoals de ijsvogel, watersnip, kerkuil, groene specht en buizerd. Er zijn diverse wandelroutes en ruiterroutes.

 

Podcastserie Grondtonen

Grondtonen is een serie van zes podcasts over het Renkums Beekdal. Vanaf de oudheid tot de dag van vandaag biedt het dal ruimte aan mensen met grootse ideeën, idealen en gebaren, van nomaden die hier hun grafheuvellandschap vorm gaven, via socialisten die er aan volksverheffing deden tot pioniers van natuurlijke land- en tuinbouw. De podcastmakers gaan op zoek naar de grondtonen van dit menselijk gebruik, het kenmerkende en wezenlijke. Waar komt het uit voort, wat is de aanleiding en waarom krijgt het juist in dit dal gestalte?

Naar de podcast-serie
Podcast Grondtonen
  • Podcast Grondtonen

Bezienswaardigheden & activiteiten

Smaakfietsroute van Appel tot Wijn

Tijdens deze smaakfietsroute kijk, proef en geniet je van de lekkerste streekproducten in Bennekom, Renkum en Wageningen. Naast de leuke bedrijven die je tegenkomt, gaat de tocht ook door mooie natuurgebieden waaronder het Renkums Beekdal.

Bekijk de route
Smaakfietsroute Ede - Ommuurde Tuin Wageningen - Bezoek Ede