Kastelen en buitenplaatsen in Ede

In de gemeente Ede staan twee kastelen: Hoekelum en Kernhem. Deze kastelen hadden in de Middeleeuwen vooral een belangrijke militaire functie om Hertogdom Gelre tegen vijanden te beschermen. Beide locaties worden nu regelmatig gebruikt als locatie voor bruiloften en partijen. Maar er is meer... Zo vind je in Ede meer prachtige buitenplaatsen en landgoederen die zeker een bezoek waard zijn. 

Kasteel Hoekelum Bennekom

Hoekelum is een kasteel en landgoed tussen Ede en Bennekom. De oudste vermelding dateert uit 1396. De oorspronkelijke opzet van het landgoed was strak en formeel. Rond 1900 zijn daarin veranderingen aangebracht. In het bos liggen gebogen paden met bomen en in de weiden werden boomgroepen geplant. Er kwamen vijvers, waterlopen, bruggetjes en een theekoepel. 

Bijgebouwen Hoekelum
Op het landgoed staat ook een koetshuis, de kaasboerderij, een bakhuis, de boswachterswoning en een prieel. De weide voor het landhuis wordt regelmatig gebruikt voor evenementen, zoals het traditionele concours hippique op Hemelvaart en diverse landgoedfairs. Hoekelum is een geliefde locatie voor trouwerijen, feesten en groepsbijeenkomsten. Er kan ook worden overnacht.

Naar de locatie

Nergena Bennekom

Nergena is een voormalig kasteel te Bennekom, dat al in 1340 in historische documenten wordt genoemd. Het kasteel was vrijwel zeker eigendom van de Hertog van Gelre. Het kasteel stond bij het Rhenense veen en was een belangrijk verdedigingswerk in de gevechten met de bisschop van Utrecht.

De verstandhouding tussen de Hertog van Gelre en de Bisschop van het sticht Utrecht was vaak erg slecht. Zij vochten hun geschillen vaak uit in de Gelderse Vallei. Aan de Gelderse kant lag een reeks versterkingen, waar Nergena er één van was. Andere versterkingen waren: Tarthorst in Wageningen, Harsselo en Hoekelum in Bennekom en Kernhem in Ede.

Kasteel 'De Bruinhorst'

Kasteel 'De Bruinhorst' vormt het meest opvallende gebouw van Ederveen. Het is gebouwd in 1879 gebouwd op de plaats van een ouder kasteel. De naam Bruine Horst komt al in het verpondingsregister (belastingregister uit de vijftiende eeuw) van 1651 voor. Uit latere stukken blijkt dat dit huis in 1764 werd verkocht aan A.J. Baron Torck. In 1878 kwam het landgoed in handen van mevrouw S.E.Reiger-Fisler. Zij besloot tot het opgraven van de gracht en het bouwen van een ‘net’ buitenverblijf. Toen het huis in 1879 door de eigenaren werd betrokken liep het hele dorp uit. Bloemen werden aangeboden, een erepoort werd opgericht, muziek gespeeld en de dominee hield een welkomsttoespraak. Momenteel worden er samenkomsten gehouden van een kerkelijke stichting.

Vroeger: Kasteel Harselo Bennekom

In het gebied rond Kasteel Harselo, gelegen in de Kraats bij Bennekom, is de landbouw belangrijk. Sinds de elfde eeuw is er in dit gebied al permanente bewoning. Het oorspronkelijk Kasteel Harselo speelt een grote rol in de verdediging van de hertog van Gelre tegen aanvallen van de bisschop van Utrecht.

Van het trotse kasteel destijds, rest nu alleen nog het vroegere poortgebouw. In 1833 is dit verbouwd tot boerderij. In het metselwerk van dit rijksmonument is nog de boog van de doorrit van de poort te herkennen. Tijdens onderzoek in 2003 hebben archeologen de precieze plaats van het oorspronkelijke gebouw met slotgracht bepaald.

bron: MijnGelderland