Ederveen

Het dorp Ederveen ligt centraal tussen Renswoude, Lunteren, De Klomp en Veenendaal. In Ederveen vind je prachtige natuur en een bijzonder kasteel.

Kasteel 'De Bruinhorst'

Kasteel 'De Bruinhorst' vormt het meest opvallende gebouw van Ederveen. Het ligt er prachtig bij op een iets hoger gelegen stuk land. Kasteel Bruynhorst is in 1879 gebouwd op de plaats van een ouder kasteel, dat waarschijnlijk halverweg de 19de eeuw is afgebroken. De naam Bruine Horst komt al in het verpondingsregister (belastingregister uit de vijftiende eeuw) van 1651 voor. Uit latere stukken blijkt dat dit huis in 1764 werd verkocht aan A.J. Baron Torck. In 1878 kwam het landgoed in handen van mevrouw S.E.Reiger-Fisler. Zij besloot tot het opgraven van de gracht en het bouwen van een ‘net’ buitenverblijf. Toen het huis in 1879 door de eigenaren werd betrokken liep het hele dorp uit. Bloemen werden aangeboden, een erepoort werd opgericht, muziek gespeeld en de dominee hield een welkomsttoespraak. Momenteel worden er samenkomsten gehouden van een kerkelijke stichting.

Meer over het kasteel
Ederveen - Bezoek Ede

Evenementen in Ederveen

Zoek op de kaart